Advocaten van onze sectie vastgoed richten zich op civielrechtelijke vraagstukken bij onroerende zaken. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van huurrecht, koop en verkoop van onroerende zaken, zakelijke rechten (eigendom, erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal, appartementsrecht) en zekerheden (bankgaranties, pand en hypotheek).

Wij beschikken over gespecialiseerde kennis op het terrein van de huur en verhuur van bedrijfsruimte en woonruimte. Verhuurders die zich bezig houden met de exploitatie van vastgoed kunnen bij ons terecht voor advies over alle aspecten waarmee zij als verhuurder in aanraking kunnen komen. Maar ook huurders kunnen rekenen op deskundige bijstand van ons.

Wij adviseren en procederen in zaken op het gebied van huurbeëindiging en ontruiming, onderhoud, onder(ver)huur en overlast, huurprijsverlaging- of verhoging. Ook voor het beoordelen en opstellen van huurcontracten kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u op de juridische valkuilen in een huurcontract en adviseren u bij het opstellen van een duidelijk huurcontract dat is afgestemd op uw belangen als verhuurder of huurder.

Het komt voor dat het verkooptraject vlekkeloos verloopt maar dat er na de levering pas problemen ontstaan. Zo kan de koper na verloop van tijd gebreken ontdekken in zijn woning die hij niet kende op het moment waarop hij de koopovereenkomst sloot. Wie is dan aansprakelijk voor deze verborgen gebreken? Voor deze vragen kunt u met ons contact opnemen.