Wij staan voor het effectief incasseren van uw vordering. Wij leggen u graag uit wat u van ons kunt verwachten.

Een van onze ervaren incasso advocaten zal uw dossier behandelen en fungeert als vast contactpersoon. Hij is goed bereikbaar, u krijgt altijd binnen 24 uur antwoord op uw vraag. Verder kunt u uw zaak 24 uur per dag volgen via onze online incassoportaal. Onze werkwijze voldoet aan de eisen van de Vereniging van Incassoadvocaten en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat hebben wij van u nodig?

Als wij een incassodossier ontvangen, controleren wij eerst of dit volledig is. De gegevens die wij van onze cliënten nodig hebben, zijn:

  • een rekeninguittreksel;
  • een kopie van de openstaande facturen;
  • schriftelijke orders en orderbevestigingen (indien aanwezig);
  • algemene verkoopvoorwaarden;
  • eventuele correspondentie met de debiteur.

Hoe verder?

Vervolgens raadplegen wij het register van de Kamer van Koophandel voor de achtergronden van de debiteur en vragen wij eventueel een kadastraal uittreksel op om erachter te komen of er onroerende zaken op naam van de debiteur staan. Bij een natuurlijk persoon vragen wij een uittreksel uit het persoonsregister op om het privéadres te achterhalen. In Nederland kunnen alleen deurwaarders en advocaten uittreksels uit het persoonsregister opvragen. Mochten we nog meer informatie nodig hebben, dan laten we een verhaalsonderzoek doen.

Vervolgens berekenen wij de rente en de incassokosten die uw debiteur moet betalen over de openstaande facturen en sturen wij op dezelfde dag dat wij uw incassodossier hebben ontvangen al een sommatiebrief aan de debiteur, waarbij deze wordt gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 5 dagen aan ons te betalen op onze derdengeldenrekening. Deze derdengeldenrekening wordt conform de richtlijnen voor advocatenkantoren verplicht beheerd door een Stichting. De gelden die wij van derden ontvangen voor onze cliënten komen gescheiden op de rekening van de Stichting terecht en maken zodoende geen deel uit van ons kantoorvermogen. Zo is uw geld veilig.

Als de debiteur niet reageert, wordt telefonisch contact gezocht. Als er geen betaling volgt en er ook geen passende betalingsregeling wordt getroffen, sturen wij een tweede sommatiebrief met daarbij al direct een faillissementsaanvraag. Wij kondigen aan dit te zullen indienen indien niet direct wordt betaald. Ondertussen doen wij een onderzoek naar steunvorderingen , dat wil zeggen vorderingen van andere schuldeisers op deze debiteur.

In overleg met de cliënt wordt uiteindelijk bepaald in hoeverre daadwerkelijk tot indiening van het faillissementsverzoek bij de rechtbank wordt overgegaan of andere (rechts)maatregelen volgen. Hierbij kunt u denken aan een procedure bij het kantongerecht of de rechtbank, eventueel aan een incasso kort geding of beslaglegging op goederen van de debiteur. Wij adviseren u daarbij zodat u het beste resultaat behaalt.

Mocht de debiteur al failliet zijn, dan wordt nagegaan welke mogelijkheden resteren, waaronder een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of het terughalen van uw geleverde goederen bij de curator op basis van het eigendomsvoorbehoud.

Tot slot

Ons kantoor beschikt over eigen netwerken van deurwaarders, informatieverstrekkers en buitenlandse contacten, zoals Euravocat.

Spreekt deze werkwijze u aan? Direct uw incasso indienen.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.