Bezint voor u begint!

Wanneer u een vordering heeft is het van belang verhaalsinformatie te verkrijgen over uw debiteur, om te weten welke stappen ondernomen kunnen worden. Het kan namelijk zijn dat uw debiteur geen enkel verhaal biedt en dat moet u zich afvragen of het wel zinvol is verdere kosten te maken.
Wij kunnen voor u snel en effectief een verhaalsonderzoek uitvoeren. Dan wordt duidelijk wat de officiële en feitelijke verblijfplaats van uw debiteur is en welke verhaalsmogelijkheden of vermogensbestanddelen uw debiteur heeft.
U kunt daarbij denken aan onderzoek naar:

  • eigen woning of ander onroerend goed
  • inventaris, voorraden, auto
  • bankrekeningen
  • aandelen
  • vorderingen van derden op uw debiteur
  • waar werkt uw debiteur?

Binnen een uur hebben wij voor u door een kadastraal en hypothecair onderzoek bepaald wanneer en voor welk bedrag een perceel is aangekocht en hoe hoog de hypotheek daarop is. Dat kan handig zijn voor beslaglegging en in het kader van een gerechtelijke incasso.

In aanvulling hierop bieden wij eveneens de mogelijkheid onderzoek uit te voeren naar gecompliceerde bedrijfsconstructies en de verhaals- c.q. kredietwaardigheid van (rechts)personen en bedrijven. Dan wordt onderzoek verricht naar de juridische structuur van de onderneming, worden de activiteiten onder de loep genomen en wordt gekeken naar middelen die voor beslag vatbaar zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan bankrelaties en roerende- en onroerende zaken. Ook kunnen we voor u in overleg met de deurwaarder achterhalen waar uw debiteur werkt door raadpleging van registers.

Steunvorderingenonderzoek

Voor een faillissementsaanvrage van uw debiteur is het nodig dat u een tweede schuldeiser vindt met een vordering op hem, een zogenaamde steunvordering. Wij kunnen voor u onderzoek laten doen naar een steunvordering en hebben daarbij een hoog slagingspercentage.

Onderzoek overtreding concurrentiebeding

U heeft de indruk dat uw ex-werknemer zijn concurrentiebeding of relatiebeding dat hij met u had, overtreedt en aan de slag is bij uw concurrent of er met uw klanten vandoor gaat. Om een vuist te kunnen maken moet u met bewijzen komen. Wij hebben speciale afspraken voor u gemaakt met uitstekende informatiebureaus die deze informatie voor u boven water halen.

Alimentatiekwesties

Voor de berekening van uw partneralimentatie kan het van belang zijn om te weten of uw partner is verhuisd, of hij of zij inmiddels samenwoont met een ander en wat zijn of haar inkomen is. Daardoor kan de verplichting tot betaling van partneralimentatie komen te vervallen. Voor een discreet onderzoek naar deze situaties kunt u bij ons terecht.
Wij werken samen met een van de beste informatiebureaus op het gebied van verhaalsonderzoeken in binnen- en buitenland. Alle onderzoeken worden strikt uitgevoerd conform de privacywetgeving.

Kosten verhaalsonderzoeken (exclusief BTW)

 

Kadastraal Onderzoek: : € 35,-- 
Steunvorderingenonderzoek : € 150,--
Uitgebreid verhaalsonderzoek : € 275,--
Onderzoek concurrentieverbod : € 275,--
Onderzoek alimentatiekwesties : € 275,--

 

Verhaalsonderzoek laten uitvoeren? Neem contact met ons op via ons incasso-overdrachtformulier of bel ons: 013-5433162.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.