Hier kun u de tarieven downloaden via onderstaande link:

Download Tarievenoverzicht VRP

De tarieven en kosten zijn bij benadering; er kunnen kleine verschillen zijn.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.