Het kan voorkomen dat een debiteur gevestigd is buiten Nederland of dat een van uw buitenlandse vestigingen een vordering heeft op een Nederlandse debiteur. Het kan erg lastig worden als uw buitenlandse klanten niet tijdig betalen. U krijgt te maken  met een vreemde taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en vaak ook met afwijkende betalingsgewoontes. De risico's zijn hierdoor veel groter dan bij debiteuren uit eigen land. Goede kennis over incasseren in het buitenland is in deze gevallen dan ook van groot belang. Ons kantoor kan u daar uitstekend bij van dienst zijn.

Van oudsher is ons kantoor gespecialiseerd in internationaal recht. Het is van belang te weten welk recht of verdrag van toepassing is, welke contractuele bepalingen en  algemene voorwaarden gelden en met welke rechter u te maken heeft. Daarbij is grondige  kennis van het Weens Koopverdrag (CISG) van groot belang.

Wist u dat vaak wordt vergeten dat u in veel gevallen een buitenlandse debiteur voor de rechter van uw vestigingsplaats kunt dagvaarden? Dat is beter dan jarenlang in landen zoals Spanje of Italië te moeten procederen. Door het halen van een zogenaamde Europese Executoriale titel (EET), kan een Nederlands vonnis direct in het buitenland ten uitvoer worden gebracht!

Als geen ander kunnen wij u daar over adviseren en de beste oplossing voor u kiezen. Helaas hebben maar weinigen echt verstand van deze ingewikkelde materie. Vraag daarom ook gerust bij ons een second opinion aan.

Internationale proceservaring

Door onze jarenlange internationale incasso-ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte incassoprocedure te selecteren. Ook wanneer wij samenwerken met onze incassopartners in het buitenland blijven wij uw vaste aanspreekpunt. Uw vaste incasso-advocaat bewaakt de voortgang van de incassoprocedure, begeleidt vanuit Nederland alle incasso-activiteiten en neemt voor u een eventuele taalbarrière weg.

Sinds meer dan 25 jaar zijn onze incasso-advocaten werkzaam voor een aantal grote Nederlandse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Euler Hermes en Credito Y Caucion. Tot onze cliënten mogen wij ambassades rekenen, waaronder de Spaanse en Franse ambassade. Daarmee hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in internationale handelszaken en procederen in incassozaken. Dat vindt u niet bij andere advocaten of deurwaarders.

Internationaal netwerk

Om snel en effectief kennis en ervaring uit te wisselen als het gaat om internationale problemen en vraagstukken, maakt ons kantoor deel uit van een Europees samenwerkingsverband van advocatenkantoren, Euravocat, met vestigingen in de belangrijkste steden van Europa in inmiddels 16 landen. Door dit lidmaatschap hebben wij al veel zaken met succes kunnen afsluiten. In voorkomende gevallen kunnen wij bij de aangesloten kantoren binnen het netwerk alle benodigde informatie over debiteuren, verhaalsmogelijkheden ter plekke en het toepasselijk recht voor u achterhalen. Voor meer informatie over ons netwerk Euravocat verwijzen wij u naar onze website: www.euravocat.com

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor buiten deze landen? Download dan onze correspondentenlijst bij onze gratis downloads.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.