Niet altijd lukt het om uw vordering te innen via het buitengerechtelijke incassotraject. Uw debiteur reageert nergens meer op, of uw vordering wordt ten onrechte betwist. Verdergaande maatregelen zijn nodig. Uw zaak moet aan de rechter worden voorgelegd. Kiest u voor de faillissementsprocedure, het leggen van beslagen, een kort geding of een bodemprocedure? Moet u zijn bij de kantonrechter, de rechtbank of het gerechtshof? En zo ja, waar? Het kan afhangen van de soort zaak en de hoogte van uw vordering bij wie u moet zijn en hoe u de vordering moet indienen. We zien vaak dat medewerkers van rechtsbijstandsverzekeraars of deurwaarderskantoren, zonder enige ervaring, zich in deze strijd mengen. Met als gevolg dat fouten worden gemaakt waardoor zij de zaken van hun cliënten onherstelbare schade berokkenen. Schoenmaker blijf bij je leest. Kies voor iemand met verstand van zaken als u echt resultaat wilt zien. Wij maken dat verschil voor u.

Onze incassoadvocaten hebben meer dan 20 jaar proceservaring in incassozaken en wijzen u de weg. Een goede voorbereiding van uw zaak in overleg met ons is van cruciaal belang voor de slagingskans van uw zaak.

De procedure bij de kantonrechter of rechtbank in een notendop

Iemand die een proces begint, zal de wederpartij moeten dagvaarden. In die dagvaarding staat wat de eiser verlangt van de gedaagde. De door de gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding moet vervolgens naar het gerecht gestuurd worden en er moeten griffierechten betaald worden. Dat zijn een soort administratiekosten. De gedaagde kan vervolgens schriftelijk reageren op de dagvaarding. Tot het eindvonnis kan de eiser zijn eis nog verminderen, vermeerderen of wijzigen. Na de (conclusie van) eis dient de gedaagde een conclusie van antwoord (verweerschrift) in en heeft hij ook de mogelijkheid een tegeneis/-vordering in te stellen: de zogenaamde eis in reconventie. Na de conclusie van antwoord, kan de rechter een comparitie van partijen (verschijning van partijen) bevelen en doet hij dit niet, dan volgt meteen na de conclusie van antwoord van de gedaagde: de conclusie van repliek van de eiser, gevolgd door de conclusie van dupliek van de gedaagde. De termijnen van het nemen van de conclusies worden door de rechter vastgesteld en zijn niet terug te vinden in de wet.
Als de gedaagde niet verschijnt bij de rechtszaak ("verstek laat gaan"), wordt de vordering van de eiser toegewezen, tenzij de rechter deze vordering onrechtmatig of ongegrond vindt.

Tenslotte bepaalt de rechter de datum van de uitspraak (het vonnis). In beginsel kan het vonnis meteen uitgevoerd worden. Gaat een partij echter in hoger beroep dan wordt deze mogelijkheid geschorst. Door een vonnis evenwel "uitvoerbaar bij voorraad" worden verklaard, kan het vonnis wel ten uitvoer worden gelegd, ook al is er inmiddels hoger beroep ingesteld. De termijn voor hoger beroep in dagvaardingszaken bedraagt drie maanden.

Wat zijn mijn kansen in hoger beroep?

Heeft u een andere advocaat gehad en is uw zaak niet helemaal gelopen als u had verwacht? Twijfelt u er aan of u in hoger beroep moet gaan van een uitspraak? Vraag bij ons een appeladvies of second opinion aan. Wij kunnen uw kansen inschatten en zien of het zin heeft om verdere kosten te maken of niet. We kunnen dat eventueel doen voor een vaste prijs.

Neem telefonisch contact met ons op of via e-mail.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.