Het incasseren van een vordering op uw debiteuren kan gemakkelijk leiden tot een langdurig en moeizaam proces. Als crediteur dient u eerst voldoende betalingsmogelijkheden te bieden aan uw debiteur zodat deze de vordering kan betalen. Gebeurt dat niet, dan kunt u uw debiteur tot betaling dwingen door een deurwaarder of advocaat in te schakelen. Wanneer ook dit niet werkt, dan kunt u de betaling afdwingen met een vonnis. Maar een vonnis halen is een procedure waar veel tijd in kan gaan zitten. Dit komt doordat de debiteur eerst een termijn voor het betalen van de facturen moet worden gegeven en daarna een dagvaarding opgesteld moet worden. Tot slot duurt het vaak een tijd voordat u de rechtbank uitspraak doet, vooral als uw debiteur de vordering betwist. Het gevaar van deze lange procedure is dat uw debiteur in de tussentijd al failliet verklaard wordt, zijn vermogen uitgegeven heeft of vertrokken is.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag voorkomt dat u met lege handen komt te staan. Conservatoir beslag houdt in dat de goederen waarop het beslag gelegd is ‘bevroren’ worden. Dit betekent dat uw debiteur deze goederen niet meer kan verplaatsen of verkopen. Gedurende de hele verdere procedure blijven deze goederen ter uw beschikking. Het maakt niet uit om welk soort goederen het gaat, een conservatoir beslag kan gelegd worden op zowel materiële als immateriële goederen. Enkele voorbeelden hiervan zijn bankrekeningen, woning, inboedel, aandelen en vorderingen van derden. Laat u hierover vrijblijvend door ons adviseren. Wij werken samen met verhaalsbureaus die voor ons kunnen achterhalen of uw debiteur verhaal biedt en waarop we beslag kunnen leggen.

Procedure

Het aanvragen van een conservatoir beslag verloopt altijd via een advocaat. Deze moet namelijk verlof vragen aan de rechter met een verzoekschrift. Het is belangrijk dat in het verlof duidelijk naar voren komt voor welke vordering u het beslag wilt leggen. Bovendien is het ook belangrijk om aan te geven dat het vermoeden bestaat dat de goederen op korte termijn  zullen verdwijnen. Dit maakt namelijk duidelijk waarom een conservatoir beslag noodzakelijk is en wordt ook wel ‘vrees voor verduistering’ genoemd. In de meeste gevallen wordt het verlof verleend zonder dat de rechter uw debiteur hierover raadpleegt. Op deze manier zal de beslaglegging als een verrassing komen voor uw debiteur. U begrijpt dat een conservatoir beslag het meest effectief is wanneer deze als een verrassing komt voor uw debiteur.

Gevolgen uitspraak rechter

Nadat de rechter een uitspraak in uw voordeel heeft gedaan, dan wordt de beslaglegging executoriaal gemaakt. Dit betekent dat de goederen van uw debiteur kunnen worden verkocht en u uw vordering ontvangt. In de meeste gevallen worden de kosten van het conservatoir beslag weer terugverdiend door de opbrengst van de executieverkoop.

Meer informatie over conservatoir beslag

Al met al is een conservatoire beslaglegging dus een effectieve methode om de vordering bij uw debiteur te innen. Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen of bellen.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.