U heeft een groot bedrag tegoed van uw debiteur. U vreest dat hij zijn geld of goederen zal wegmaken of hij is bezig zijn woning te verkopen. De kans bestaat dat hij geen enkel verhaal meer zal bieden voor uw vordering. Het kan even duren voordat u een vonnis heeft gekregen waarmee u zich op zijn goederen kan verhalen. Dat kan wel eens te laat zijn: de vogel is gevlogen.

Gelukkig bestaan er middelen om snel zekerheid te krijgen en uw rechten veilig te stellen. Een daarvan is het leggen van een zogenaamd conservatoir of bewarend beslag. Zelfs nog voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij verzorgen de hele procedure voor u. Die is als volgt.

 1. Allereerst doen wij voor u een verhaalsonderzoek naar uw debiteur, zodat we weten welke beslagobjecten er zijn.
 2. Daarna dienen wij voor u een verzoekschrift in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank waarbij we toestemming vragen om beslag te leggen. Alleen advocaten kunnen zo’n verzoek indienen. We doen dat voor een vast bedrag van slechts € 300,--.
 3. Als de toestemming is verleend laten we onze deurwaarder het beslag leggen.
 4. Daarna maken we voor u de dagvaarding gereed voor de gerechtelijke procedure. Ook daarbij spelen wij een cruciale rol.
 5. Als de rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis heeft gewezen) in uw zaak kunnen wij het vonnis laten betekenen en ten uitvoer leggen en wordt het beslag dat werd gelegd executoriaal (dat wil zeggen dat u het beslagen goed te gelde kan maken). De woning of de inventaris van uw debiteur kan worden verkocht en u krijgt uw vordering betaalt. Uit de opbrengst kunnen vaak ook de kosten worden voldaan.

Beslag is mogelijk op o.a.:

 • eigen woning of ander onroerend goed
 • inventaris, inboedel, voorraden, auto, boot
 • bankrekening(en)
 • aandelen
 • vorderingen van derden op uw debiteur
 • beslag op uw eigen zaken
 • maritaal beslag (op de huwelijksgoederen) bij echtscheiding

Wilt u er meer van weten, kijk dan in de beslagsyllabus 2014  en informeer bij ons naar de mogelijkheden en tarieven.

Incassokosten berekenen

Klik opde knop om de Incassokosten te berekenen a.d.h.v. het factuurbedrag.