Als één van uw dierbaren overlijdt, dan denkt u misschien niet direct na over de erfenis. Het erfrecht gaat om kwesties die u persoonlijk raken. Toch is het mogelijk dat u als erfgenaam te maken krijgt met problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap die uw verdriet alleen maar vergroten. 

Testament of wettelijke regeling Boek 4 Burgerlijk Wetboek?

Na het overlijden van uw familielid kunt u te maken krijgen met de situatie waarin een testament is opgesteld door de overledene of een situatie waarin dit niet het geval is en waarvoor alleen de wet geldt. Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen, de erfenis moet gebeuren en welke regels daarvoor gelden. In de praktijk blijkt helaas dat er regelmatig sprake is van conflicten tussen de nabestaanden bij een erfenis. Is het testament wel op de juiste wijze tot stand gekomen? Doet de benoemde executeur testamentair wel zijn best en hoe kan ik controleren of hij zich aan de regels houdt? Het kan zijn dat u tot uw verrassing onterfd bent, dat er grote schulden zijn nagelaten door de overledene, of dat een van uw familieleden de verdeling van de nalatenschap niet heeft afgewacht en al is begonnen met het leeghalen van het ouderlijk huis. 

Wanneer heb ik een advocaat nodig?

Erfrecht is van oudsher voornamelijk het werkterrein van notarissen. Toch zijn advocaten in het erfrecht onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap wanneer er geschillen zijn ontstaan. Dat kan gaan over de erven of een erfenis, een testament of legaat, het optreden als executeur, de boedelverdeling en het kindsdeel of de legitieme portie. Een erfrechtadvocaat kan u bijstaan als u in een conflict verwikkeld dreigt te geraken.

Het is van belang dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt. Bijstand en advies van een gespecialiseerde advocaat kan helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen. Bij ons kunt u terecht voor een objectieve blik op uw probleem. Wij kunnen u helpen om met de andere nabestaanden te komen tot een goede verdeling van de nalatenschap. U heeft het immers al moeilijk genoeg in deze situatie.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden.