Mr. I.A. (Ivo) van Rooij

Mr. I.A. (Ivo) van Rooij (1967)

Door een duidelijke, zakelijke aanpak in mijn zaken creëer ik meer begrip bij de partijen die met elkaar in geschil zijn en worden beslissingen eerder geaccepteerd.
Ik heb mijn rechtenstudie afgerond aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en heb tijdens mijn studie ook rechten gestudeerd in Leuven en Barcelona. Sinds 1991 ben ik advocaat. Door mijn specialisatie als procesadvocaat richt ik mij met name op incassozaken, internationaal (handels)recht en (civiel) overeenkomstenrecht. Ik ben lid van VIA, een specialisatievereniging van incasso- en procesrechtadvocaten, www.via-incasso.nl en oprichter van Euravocat, www.euravocat.com, een Europees netwerk van samenwerkende advocatenkantoren. Met plezier heb ik een bijdrage geleverd aan het verschenen boek “Werken voor je geld, fluiten naar je centen”.

Naast creatief en gedreven ben ik een doorzetter en gewend om snel en effectief ingewikkelde dossiers te behandelen met nationaal- en internationaal rechterlijke complicaties. Het lukt mij goed de rechter te overtuigen van de juistheid van het standpunt van mijn cliënten en laat mezelf niet van mijn stuk brengen. Het belang van mijn cliënt stel ik voorop en houd daarbij rekening met de kosten, die altijd binnen redelijke grenzen moeten blijven. Ik spreek de volgende talen: Engels, Spaans (vloeiend), Frans, Duits. 

Ik heb mij geregistreerd bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het rechtsgebied burgerlijk procesrecht en verbintenissenrecht. Om mijn kennis en kunde op dit gebied actueel te houden conformeer ik mij aan het vereiste om jaarlijks 10 studiepunten op deze rechtsgebieden als bijscholing te halen. 

Buiten werktijd ben ik regelmatig op het hockey- of tennisveld of in Spanje te vinden.

E-mail:

Mr H.A.P. (Hans) Pijnacker (1960)

Mr H.A.P. (Hans) Pijnacker (1960)

Mijn kracht ligt in de persoonlijke betrokkenheid, het vermogen om goed te kunnen luisteren, zakelijk inzicht, doortastend handelen en het vermogen om adequate (betaalbare) oplossingen te vinden voor de problemen van mijn cliënten.

Na afronding van mijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ben ik sinds 1987 advocaat. De eerste ervaring heb ik opgedaan als advocaat-partner bij een advocatenkantoor te Dordrecht. Sinds 1997 leid ik samen met mijn collega ons kantoor in Tilburg.

Als civiel advocaat richt ik mij met name op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en insolventierecht. Daarbij heb ik veel ervaring opgedaan in het procesrecht (litigation) voor zowel binnen- als buitenlandse cliënten die actief zijn bijvoorbeeld in de fruithandel, meubelbranche en het uitzend/ payrol wezen. Daarmee heb ik ook specifieke kennis verkregen van de aard en activiteiten van mijn cliënten. Ook voer ik veel procedures bij diverse instanties ten behoeve van een grote kredietverzekeraar. Tenslotte geef ik regelmatig advies en bijstand aan financiele instellingen in procedures op het gebied van kredietovereenkomsten met consumenten, inclusief BKR procedures. Alle hiermee opgedane kennis en vaardigheden zet ik ook graag voor u in.

Ik heb mij geregistreerd bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het rechtsgebied burgerlijk procesrecht. Om mijn kennis en kunde op dit gebied actueel te houden conformeer ik mij aan het vereiste om jaarlijks 10 studiepunten op dit rechtsgebied als bijscholing te halen. 

Met mijn collega ben ik actief en betrokken bij een internationale vereniging van advocaten” Euravocat” (www.euravocat.com). Als er voor een client snel gehandeld dient te worden binnen Europa zet ik mij in om nog dezelfde dag het benodigde contact te leggen met een gespecialiseerde en mij bekende buitenlandse advocaat.

In mijn maatschappelijke leven ben ik onder meer actief in de Lions “De Zuidelijke Baronie”. Mijn passie ligt naast mijn gezin en werk vooral bij de zeilsport.

E-mail: