voorkomen dat u incassoproblemen krijgt

​Wat kunt u als ondernemer zelf doen om te voorkomen dat u incassoproblemen krijgt?

  • Van tevoren: huiswerk in orde! Goede algemene voorwaarden gebruiken
  • Check uw debiteur op voorhand!
  • Verbeter uw creditmanagement en uw debiteurenbeleid!
  • Tijdig stoppen met nieuwe leveringen of bestellingen
  • Kredietverzekering of factoring?

Van tevoren: huiswerk in orde! Algemene voorwaarden

- U dient allereerst uw eigen huiswerk in orde te hebben, dat wil zeggen dat u ervoor zorgt dat u over deugdelijke algemene voorwaarden beschikt en dat deze bij het sluiten van de overeenkomst telkens worden meegestuurd en overeengekomen. In uw algemene voorwaarden moet u verder allerlei bepalingen hebben staan waar u zich op kunt beroepen indien uw debiteur niet op tijd betaalt, als er allerlei betwistingen worden opgeroepen of bij voorbeeld indien uw debiteur failliet gaat en u met een beroep op het overeengekomen eigendomsvoorbehoud uw spullen kunt terughalen bij uw debiteur.

In deze algemene voorwaarden kunt u bepalingen zetten zoals een rente die uw debiteur verschuldigd is van bijvoorbeeld 1% per maand en een percentage van 15% opnemen voor buitengerechtelijke incassokosten. Het is niet gezegd dat de rechter de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% altijd zal toewijzen, aangezien de rechter meestal uitgaat van een lager tarief, het zogenaamde BIK-tarief, maar ik adviseer ondernemers wel gewoon 15% op te nemen in de voorwaarden.

Laat uw algemene voorwaarden bij ons checken indien u twijfelt!

Check uw debiteur op voorhand!

Wat ook van belang is dat u goed moet weten met wie u zaken doet, dat wil zeggen dat u een potentiële klant eerst moet natrekken, een kort onderzoekje via Google op internet en inzage in zijn gegevens in het handelsregister. Vaak wordt dan al het een en ander duidelijk over de debiteur. Vertrouwt u het niet, vraag dan of betaling van een deel op voorhand of bij aflevering mogelijk is.

Verbeter uw creditmanagement en uw debiteurenbeleid!

U kunt vaak het een en ander verbeteren aan uw debiteurenbeleid, door deze strakker te houden of de incasso van openstaande vorderingen eerder uit te besteden. U moet de termijnen van betaling monitoren en direct bellen of een sommatiebriefje de deur uit doen naar uw debiteur zodra de betalingstermijn is verstreken. Het is voor u van belang uw vorderingen die u niet geïnd krijgt, op tijd uit te besteden aan een goede advocaat of deurwaarder waardoor er snel en doeltreffend maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe langer u wacht met het innen van de vordering, des te moeilijker het gaat worden.

Wat u ook moet doen is tijdig stoppen met nieuwe leveringen of bestellingen en dan uw debiteur vragen eerst de achterstand in te lopen alvorens er opnieuw wordt geleverd of contante betaling vooraf vragen bij nieuwe bestellingen. Zorg dus voor een tijdige alarmbel van uw afdeling debiteurenadministratie en communiceer dat intern voordat de vordering te hoog oploopt en er nog meer besteld wordt!

Kredietverzekering of factoring?

Ook kunt u zich, zeker bij wat grotere transacties – verzekeren bij een kredietverzekeringsmaatschappij tegen mogelijke insolventie of betalingsproblemen van uw klanten. Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat uw debiteur of afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat hij failliet gaat. Grote kredietverzekeringsmaatschappijen zijn Euler Hermes te 's-Hertogenbosch en Atradius (vroeger NCM). Een kredietverzekeringsmaatschappij kan goed nagaan of uw debiteur wel kredietwaardig genoeg is om met u in zee te gaan en heeft vaak machtige drukmiddelen om uw debiteur te dwingen te betalen. Zij kan namelijk de limietaanvragen, de dekking intrekken op deze debiteur, dat wil zeggen dat bedrijven die zaken willen doen met deze debiteur geen verzekeringsdekking meer krijgen over transacties met deze debiteur, waardoor het voor de debiteur erg lastig gaat worden om nog zaken te doen. Hij komt dan te staan op de zogenaamde "zwarte lijst" als hij u niet betaalt.

Ook factoring kan misschien een uitkomst zijn voor u. Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.

Wij werken veel voor incassoafdelingen van kredietverzekerings- en factoringmaatschappijen en hebben daar dus ervaring mee.