Bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekering? Rechtsbijstandverzekeraars kunnen uw keuze voor een eigen advocaat niet beperken tot situaties, waarin u de rechtsbijstand wil uitbesteden. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is maakt daarbij niet uit, ook al is dat in de polis anders bepaald. Dat heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 beslist. 

De Nederlandse rechter heeft het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering inmiddels ook bevestigd. Dit is voor u als verzekerde van groot belang om te weten, omdat rechtsbijstandsverzekeraars tot voor kort alleen in uitzonderingsgevallen u een eigen advocaat lieten kiezen. Het uitgangspunt was dat uw zaak door juristen van de rechtsbijstandverzekering zelf of door een door de verzekering uitgekozen advocaat werd behandeld. Zoals al eerder bericht had de Europese rechter al in 2013 bepaald dat een rechtzoekende altijd vrije advocaatkeuze heeft als in een zaak bijstand van een advocaat verplicht is. Er was nog onduidelijk of in zaken waarin een advocaat niet verplicht was, ook sprake was van een vrije advocaatkeuze. In april 2016 heeft het Gerechtshof in Nederland geoordeeld dat een rechtzoekende ook een vrije advocaatkeuze heeft in zaken waarin bijstand van een advocaat niet verplicht is. Kortom, als rechtzoekende moet de verzekeraar u, bij dekking op de verzekering, de mogelijkheid bieden een eigen advocaat te kiezen.

Heeft u een juridisch geschil en wenst u daarvoor een gespecialiseerde advocaat in te schakelen? Vraag ons dan om te onderzoeken of onze advocaatkosten door uw verzekeraar worden vergoed. We doen dat kosteloos voor u.

Wilt u een second opinion?

Indien u twijfelt over de juiste aanpak van uw rechtsbijstandverzekeraar of het niet eens bent kunt u meestal gebruik maken van de geschillenregeling die in uw polis zal staan. Dat betekent dat u recht heeft op een second opinion van een door u uit te kiezen advocaat. Dat kan verhelderend werken. De kosten daarvan worden dan meestal door de verzekeraar vergoed. Wij krijgen regelmatig dit soort verzoeken. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.