Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet

Miskoop

Het komt helaas vaak voor: u koopt een tweedehands auto bij een handelaar en de auto blijkt een miskoop te zijn. De kilometerstand blijkt niet te kloppen en de motor valt uit elkaar, reparatiekosten € 1.500. De handelaar wast zijn handen in onschuld: "geen garantie meneer, ik wist ook niet dat er iets met de auto was, ik verkoop hem alleen door aan u, helaas eigen risico" zo vertelt hij u. Toch heeft u er een fors bedrag van € 8.000 voor betaald. U heeft een kat in de zak gekocht… Wat moet u nu?

Omstandigheden van de koop van belang

Dat is vervelend en de oplossing is niet zo maar te geven zonder nader onderzoek te doen.

​Ik heb verschillende procedures gevoerd over defecte auto's en het hangt meestal af van de omstandigheden van het geval of een zaak kansrijk is.

Het zit zo. Volgens de wet (artikel 7:17 van het Burgerlijk wetboek) moet een gekochte zaak beantwoorden aan de overeenkomst. De eerste vraag die in zo'n geval opkomt is dan ook, wat is er precies met u afgesproken toen u de auto kocht? Is er een schriftelijke overeenkomst gesloten en wat staat daar precies in? Of is het mondeling gegaan en wat is er daarbij gezegd door de verkoper? De verkoper heeft een mededelingsplicht: hij moet u wijzen op belangrijke eigenschappen van de auto en gebreken die hem bekend zijn. Als koper heeft u een onderzoeksplicht: als iedereen kan zien dat u een barrel koopt voor een extreem laag bedrag dan kunt u niet klagen over een defect achterlicht.

De vraag is wat mocht u van de koop verwachten? Factoren als prijs, ouderdom, conditie van de auto, deskundigheid van de partijen en wat er is gezegd bij de verkoop spelen daarbij een rol. Het maakt nogal een verschil of u een 15 jaar oude auto voor een prikkie koopt en er bij gezegd wordt dat u hem koopt op eigen risico, of dat u een duurder, nieuwer model koopt en (ook al is er geen garantie) de verkoper stelt dat de auto motorisch perfect in orde is. Ook maakt het uit waar u de auto koopt. Koopt u de auto bij een garage of een dealer, dan mag u daar meer van verwachten dan bijvoorbeeld van een handelaar. Dat er geen garantie is gegeven wil niet zeggen dat u maar overal mee akkoord moet gaan en geen recht om te klagen meer heeft. De wet beschermt u in dat geval.

Verder maakt het verschil of er een achterlicht kapot is (wat u zelf had kunnen zien) of dat achteraf pas blijkt dat de auto levensgevaarlijk is waardoor u er eigenlijk niet veilig mee kunt rijden.

Wat kunt u doen?

Controle vooraf

Allereerst kunt u een enorme teleurstelling voorkomen door voordat u de auto koopt deze te onderwerpen aan een goed onderzoek. Koop de auto bij voorkeur bij een dealer en neem iemand mee die verstand heeft van auto's of vraag of u de auto mag laten keuren, een zogenaamde aankoopkeuring bijvoorbeeld bij een merkdealer voordat u hem koopt. Vraag naar de geschiedenis van de auto en controleer de gegevens aan de hand van onderhoudsboekjes. Controleer de kilometerstand bij de Nationale Autopas. Controleer vooraf of de schriftelijke koopovereenkomst die u voorgeschoteld krijgt de gemaakte afspraken wel goed weergeeft en of de verkoper zijn aansprakelijkheid niet vrijwel volledig uitsluit, waardoor u niet meer kunt klagen over de slechte staat van de auto.

Te laat….

Bent u er toch ingetrapt dan moet u voor uzelf bepalen wat u met de auto wilt.

Wilt u dat deze wordt gerepareerd dan kunt u de verkoper aanspreken om daarvoor zorg te dragen. Doet hij niets en wenst u de kosten vergoed te zien, dan heeft u mogelijk een vordering tot schadevergoeding voor dat bedrag, te vermeerderen met rente en incassokosten op hem. Wilt u van de auto af, dan kunt u de koopovereenkomst onder omstandigheden ontbinden. Dan brengt u de auto terug en krijgt u uw geld terug.

Dit alles is in de praktijk vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Regelmatig worden nietsvermoedende kopers slachtoffer van malafide handelaren.

Het loont vaak de moeite om een gedegen onderzoek te laten doen naar de auto door een deskundige en het hem (als dat lukt) even op papier te laten zetten. Daarna kunt u de verkoper aanspreken en met hem in gesprek te gaan hoe dat op te lossen. Misschien dat hij bereid is de reparatie uit te voeren of de auto terug te nemen of om te ruilen voor een andere. Mocht dat niet lukken dan kan soms een brief van een advocaat helpen. Hij kan uw kansen inschatten en voor u een procedure starten bij de kantonrechter.

Heeft u wel een zaak, waar moet u zijn met uw claim en hoe moet u het aanpakken zonder fouten te maken? Maak een vrijblijvende afspraak met ons zodat we dat voor u in kaart kunnen brengen.

U kunt daarvoor terecht bij Van Rooij & Pijnacker Advocaten.