Sponsoring goede doelen

Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Van Rooij en Pijnacker advocaten vindt het van belang ook iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij en wij doen dat door regelmatig goede doelen te sponseren of maatschappelijke initiatieven te steunen.

Paasactie Visio

Zo steunen wij elk jaar de paasactie van de Lionsclub de Zuidelijke Baronie, https://www.lions.nl/?club=breda.de.zuidelijke.baronie waarbij we paaseitjes kopen en verkopen waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, dit jaar Visio, een landelijke organisatie voor blinden en slechtzienden: http://www.visio.org/home

Wij vragen daar graag ook uw aandacht voor.

Pilot "Advocaat voor de klas"

Ook hebben wij ons aangemeld voor "Advocaat voor de klas", een project van onze beroepsorganisatie, de Orde van Advocaten, waarbij basisschoolleerlingen kennismaken met het recht en het werk van de advocaat. De pilot op 5 scholen in het voorjaar was zo succesvol dat de NOvA in 2017 het project uitbreidt naar minimaal 30 basisscholen in heel Nederland en mogelijk naar meer. Zie: https://www.advocatenorde.nl/12245/advocaat-voor-de-klas. De samenleving verjuridiseert en het is erg leuk om als advocaat voor de klas te staan bij groep 8 van een basisschool om te vertellen over het recht en ons beroep.

Lions golfdag

 vrijdag 30 juni 2017, Villa Pardoes en Stichting Leergeld

Op vrijdag 30 juni 2017 is het weer zover. Dan wordt voor de 15e keer het Golftoernooi houden op het complex van Golfclub Princenbosch te Molenschot. Tevens wordt, net als het vorige jaar, een golfclinic georganiseerd voor belangstellende aspirantgolfers.

Dit jaar zullen uit de opbrengst van de golfdag twee goede doelen worden gesteund. Enerzijds zal dat voor 80% zijn Villa Pardoes in Kaatsheuvel, een instelling waar de Lions al vele jaren de opbrengst aan doneren (zie voor nadere info www.villapardoes.nl), terwijl de resterende 20% zal worden gedoneerd aan Stichting Leergeld Breda (zie voor nadere info www.leergeld.nl). De opbrengst voor deze goede doelen was vorig jaar maar liefst € 25.000 Van Rooij en Pijnacker advocaten neemt ook dit jaar weer deel aan dit evenement.

Mentorprogramma Tilburg Law School

Opleiding en onderzoek is voor onze jonge generatie van groot belang. Wij onderhouden dan ook regelmatig contacten met studenten en studentenorganisaties van de Tilburg University en Tilburg Law School.