Nieuw in nederland: online marktplaats voor vorderingen: edebex

In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. De week kijken we naar het fenomeen Edebex, marktplaats voor vorderingen.

Wat is Edebex?

Een van onze gewaardeerde cliënten, de Brusselse onderneming Edebex (Electronic Debt Exchange) heeft een platform gebouwd waarop bedrijven hun openstaande facturen kunnen verkopen aan investeerders. Dat doen zij middels een online marktplaats waar ondernemingen met een cashbehoefte hun openstaande facturen te koop kunnen aanbieden. De facturen worden te koop aangeboden met een korting. Dat lijkt ingewikkeld of riskant, maar dat is het niet.

Hoe werkt het precies?

Het Edebex platform is een gesloten netwerk waarvan kopers en verkopers lid kunnen worden. Elke gebruiker, koper of verkoper ondergaat een audit voordat ze het lidmaatschap verkrijgen. Wat gebeurt er?

1. De verkoper stelt zijn factuur te koop.
2. Edebex doet een audit van de factuur.

Iedere factuur van de verkopende partij op zijn debiteur ondergaat een audit voordat zij online worden geplaats op de marktplaats. Daarbij wordt contact opgenomen met deze debiteur, waarbij hem de werking van Edebex wordt toegelicht en hem enkele vragen worden gesteld over de factuur. Daarbij moet u denken aan vragen zoals:

  • is de factuur echt?
  • is de vervaldag correct?
  • is het facturatiebedrag correct?
  • heeft u de intentie om de vordering te betwisten?

3. Een investeerder koopt de factuur.

Na een positieve audit wordt de factuur geaccordeerd voor de verkoop op de marktplaats. Gemiddeld wordt de factuur dan verkocht binnen 4 (!) uur.

4. Edebex informeert de debiteur

Na de verkoop stuurt Edebex vervolgens direct een bericht van de overdracht (cessie) van de vordering aan de debiteur.

5. De debiteur is daarna verplicht de factuur op de vervaldag aan de nieuwe eigenaar, de koper te betalen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit: