Advocaat voor de klas

De Orde van Advocaten is gestart met het project "Advocaat voor de klas", een bijzondere lesmethode over het recht. De lesmethode, verzorgd door de JuniorJurist Academie en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), bestaat uit drie onderdelen: een workshop, een tijdschrift voor (klassikale) behandeling in de klas en een afsluitende oefenrechtbank, waarbij een kind bijvoorbeeld optreedt als advocaat, rechter of officier van justitie. Onder begeleiding van echte advocaten, die aan scholieren voorlichting geven over verschillende juridische onderwerpen. Het doel is om leerlingen te interesseren voor het recht. Voor leerlingen van groep 8 van basisscholen wordt een workshop verzorgd. Zo kan de klas een rollenspel spelen, waarbij de jongeren in de huid kruipen van procespartijen in een civiele procedure. Ook krijgen zij het tijdschrift Recht en Wet van JuniorJurist uitgereikt.

Mr Ivo van Rooij en Merel Brouwers van Van Rooij en Pijnacker advocaten uit Tilburg hebben meegedaan aan dit project en zij hebben enkele dagen les gegeven aan de groepen 8 op de Basisschool Christoffel in Tilburg.

​Wij hebben dat als zeer prettig ervaren en waren blij verrast met de inzet en het enthousiasme van de leerlingen en de leerkrachten om met het project mee te doen. Er kwamen vragen aan de orde over onder andere:

  • wat het recht inhoudt en wanneer je er mee te maken hebt
  • waarom het recht zo belangrijk is om in Nederland goed samen te kunnen leven
  • hoe de macht verdeeld is (trias politica)
  • mag je jezelf verdedigen? (noodweer)
  • moet het recht altijd eerlijk zijn?
  • heeft iedereen recht op een advocaat?
  • Wat doet een advocaat en waarvoor dient zijn toga?

De oefenrechtbank op 12 oktober 2017 was een hoogtepunt voor de klas. Leerlingen die onopvallend door het leven gingen kwamen tot bloei en hielden vurige betogen over Ferry Dachte, die zichzelf verdedigen moest bij een uit de hand gelopen vechtpartij, Ilse Immerkort, de wegens te kort haar en piercings ontslagen stewardess of Hans Hebberigs die door een televisiereporter zonder toestemming met een verborgen camera was gefilmd en daar last van ondervond. Gebaseerd op echte zaken die zich kortgeleden hebben voorgedaan. Met echte toga's in hun rollen als advocaten, rechters of aanklagers. Na afloop was voor een groot aantal uit de klas duidelijk dat recht overal en altijd aanwezig is en zij advocaat of rechter wilden worden. Dus was onze missie geslaagd. 

Wordt vervolgd!