Wij zullen aan de uitvoering van uw opdracht de uiterste zorg besteden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of het functioneren van een van onze advocaten.  Indien u klachten heeft kunt u daarover met ons contact opnemen. Ons kantoor heeft een klachtenregeling, die ter inzage op het kantoor ligt of aan u kan worden toegezonden. U kunt zich echter ook rechtstreeks wenden tot mr. H.A.P. Pijnacker, klachtenfunctionaris van ons kantoor.