De inhoud van deze website verschaft uitsluitend informatie van algemene aard. VAN ROOIJ & PIJNACKER ADVOCATEN B.V. heeft bij de samenstelling van de inhoud van de website naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website verstrekte informatie. De inhoud van deze website is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen. VAN ROOIJ & PIJNACKER ADVOCATEN B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van deze website.