Van Rooij & Pijnacker ADVOCATEN

Procederen is ons vak

 

Wat zijn uw kansen en risico’s? Wij adviseren en incasseren voor u..

 

Neem contact met ons op

Laatste Nieuws Artikelen

Strijd om de urn van opa

Erfrecht: wie heeft recht op de as van een overledene? Mag je as van een overledene overal uitstrooien? Het overlijden van een dierbaar familielid is voor alle betrokkenen een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Plotseling valt een nalatenschap open en moeten de erfgenamen met elkaar in...

Lees meer...

Help! Mijn buitenlandse debiteur betaalt niet

Help! Mijn buitenlandse debiteur betaalt niet Heeft het zin om daar achterheen te gaan? Het Nederlands bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. Veel goederen worden verkocht aan buitenlandse afnemers of is sprake van dienstverlening aan buitenlandse opdrachtgevers. Ook worden regelmatig...

Lees meer...

Zelf procederen? Over de meerwaarde van een advocaat

Praktijkervaringen | Zelf procederen is mogelijk In veel zaken is het mogelijk om te procederen zonder advocaat, bijvoorbeeld bij de kantonrechter van de woonplaats van uw tegenpartij. Denk bijvoorbeeld aan arbeids- en agentuurzaken, zaken die te maken hebben met huur, of een geldvordering...

Lees meer...

Vragen over incasso | Hoe zit het met de Wet Incassokosten?

Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur.  Wanneer u zaken hebt gedaan met een consument kunt u niet van deze nieuwe wet afwijken. Dit geldt met name voor de hoogte van de te vorderen...

Lees meer...

Erfrecht Is een boedelbeschrijving verplicht? Legitieme portie opeisen. Procedure rechtbank.

Is het opmaken van een boedelbeschrijving verplicht en hoe kunt u uw legitieme portie opeisen als een van de erfgenamen niet meewerkt? Ik geef u de antwoorden aan de hand van een interessante rechtszaak die ik een paar jaar geleden heb behandeld voor twee Spaanse zussen bij de rechtbank...

Lees meer...

Tweedehands auto gekocht, maar hij deugt niet! Wat kunt u doen?

Miskoop Het komt helaas vaak voor: u koopt een tweedehands auto bij een handelaar en de auto blijkt een miskoop te zijn. De kilometerstand blijkt niet te kloppen en de motor valt uit elkaar, reparatiekosten € 1.500. De handelaar wast zijn handen in onschuld: "geen garantie meneer, ik wist ook...

Lees meer...

Gekke taxirit: uitspraak rechtbank amsterdam 27 oktober 2017 vrp-advocaten

vereenkomst aangegaan door iemand met een geestelijke stoornis Soms zijn er van die zaken die erg tot de verbeelding spreken. Deze zaak, waarin op 27 oktober 2017 uitspraak werd gedaan door de rechtbank Amsterdam in een zaak van mij, was er daar één van. Wat was het geval? (nb vooraf: de namen...

Lees meer...

Hoe kom ik van mijn (negatieve) BKR-registratie af?

Het Bureau Krediet Registratie is destijds opgericht door een aantal banken en kredietverstrekkers met de bedoeling om financiële risico's voor hen te beperken. Daarnaast dient registratie ook het belang van consumenten. Door de registratie ontstaat immers een goed beeld van de financiële situatie...

Lees meer...

Advocaat voor de klas

De Orde van Advocaten is gestart met het project "Advocaat voor de klas", een bijzondere lesmethode over het recht. De lesmethode, verzorgd door de JuniorJurist Academie en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), bestaat uit drie onderdelen: een workshop, een tijdschrift voor...

Lees meer...

Innovatieve financieringssystemen DEEL II

Nieuw in nederland: online marktplaats voor vorderingen: edebex In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. De week kijken we naar het fenomeen...

Lees meer...

Innovatieve financieringssystemen DEEL I

Procesfinanciering ​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. Deze week kijken we naar het fenomeen van procesfinanciering. Wat is...

Lees meer...

Beslag leggen op een bankrekening in het buitenland is mogelijk!

Beslag leggen op een bankrekening ​Nederlandse burgers en bedrijven kunnen met behulp van een speciale Europese procedure makkelijker conservatoir beslag leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Op 18 januari 2017 is in werking getreden de Europese Verordening Nr. 655/2014 inzake...

Lees meer...

Interview afstudeeronderzoek incasseren buitengerechtelijke incassokosten

​14/06/2017 van Jos Schippers, HBO-rechten aan het Saxion te Enschede met mr Ivo van Rooij, advocaat te Tilburg. Het onderzoek is gericht op het incasseren van buitengerechtelijke incassokosten in B2B-zaken en wordt uitgevoerd in opdracht van Atradius Collections. Vooraf door mr Van Rooij:...

Lees meer...

Sponsoring goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid

Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Van Rooij en Pijnacker advocaten vindt het van belang ook iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij en wij doen dat door regelmatig goede doelen te sponseren of maatschappelijke initiatieven te steunen. Paasactie Visio Zo...

Lees meer...

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7:290 BW (zoals winkel en horeca). Verhuurder zegt na 10 jaar op. Wat kunt u als huurder of onderhuurder doen?

Huurovereenkomst bedrijfsruimte 7:290 BW (zoals winkel en horeca). Verhuurder zegt na 10 jaar op. Wat kunt u als huurder of onderhuurder doen? Voorbeeld: In uw huurovereenkomst, ingegaan op 1 april 2008, staat vermeld, dat de overeenkomst destijds is aangegaan voor de duur van vijf jaar,...

Lees meer...

Vergoedingsrechten bij erfenissen en schenkingen

Vergoedingsrechten bij erfenissen en schenkingen nu en straks; nieuw wetsvoorstel: erfenissen en schenkingen maken voortaan geen deel meer uit van de gemeenschap! Tijdens echtscheidingsprocedures ontstaat nogal eens discussie over geld dat tijdens het huwelijk is geërfd of als schenking is...

Lees meer...

Oneerlijke concurrentie. Klanten pikken

In onze samenleving geldt als uitgangspunt de vrijheid om te concurreren. Dit is zelfs toegestaan wanneer derden daardoor nadeel kunnen ondervinden. Deze vergaande vrijheid wordt wel beperkt wanneer de concurrerende activiteiten als onrechtmatig jegens anderen kan worden aangemerkt. Bij...

Lees meer...

Turboliquidatie? Bestuurders opgelet!

Uitspraak Hof Den Bosch 3 november 2016 Turboliquidatie, ook wel genoemd "ontbinding zonder vereffening" van een BV, wordt in de praktijk steeds vaker toegepast. Toch is het niet zonder risico's voor de bestuurders. ​Wat is een turboliquidatie? De turboliquidatie is een versnelde vorm om een...

Lees meer...

​De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is per 1 september 2016 inwerking getreden!

​De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is per 1 september 2016 inwerking getreden! Getreden. De wet heeft als doel personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van de overledene (erflater). Tot nu toe was de situatie zo dat als een erfenis niet...

Lees meer...

​Wat kunt u als ondernemer zelf doen om te voorkomen dat u incassoproblemen krijgt?

​Wat kunt u als ondernemer zelf doen om te voorkomen dat u incassoproblemen krijgt? Van tevoren: huiswerk in orde! Goede algemene voorwaarden gebruiken Check uw debiteur op voorhand! Verbeter uw creditmanagement en uw debiteurenbeleid! Tijdig stoppen met nieuwe leveringen of...

Lees meer...

Verzekeraar mag vrije advocaatkeuze niet beperken

Bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekering? Rechtsbijstandverzekeraars kunnen uw keuze voor een eigen advocaat niet beperken tot situaties, waarin u de rechtsbijstand wil uitbesteden. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is maakt...

Lees meer...

Waar moet u op letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden?

Voor wat betreft de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geldt in Nederland, dat de wet voorschrijft dat deze algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. Dat wil zeggen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk aan...

Lees meer...

Wat zijn de voor- en nadelen van het leggen van een conservatoir beslag?

Indien vorderingen na het verzenden van betaalsommaties en ingebrekestellingen onbetaald blijven, liggen rechtsmaatregelen voor de hand. Vaak wordt dan overgegaan tot indiening van een faillissementsverzoek (indien de vorderingen althans niet worden betwist) maar ook kan het geschil worden...

Lees meer...

Hoge Raad geeft duidelijkheid over buitengerechtelijke incassokosten,10 juli 2015

We wachten al enige tijd met interesse op een uitspraak van de Hoge Raad die door een schuldeiser is uitgelokt om duidelijkheid te krijgen over welke buitengerechtelijke incassokosten nu wel en welke niet voor toewijzing in aanmerking komen. De uitspraak is inmiddels op 10 juli 2015 gedaan,...

Lees meer...